Legemiddelvisning

Prasugrel Krka - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Prasugrel Krka
Virkestoff: Prasugrel
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: B01AC22
Varenummer: 150498

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA, d.d. Novo mesto
MT-nummer: 17-11639
MT-dato: 24.09.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 401.11
Maksimal utsalgspris for apotek: 547.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 547.70