Legemiddelvisning

Zolmitriptan Sandoz - 2.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zolmitriptan Sandoz
Virkestoff: Zolmitriptan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 18 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC03
Varenummer: 458492

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 09-7249
MT-dato: 12.09.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 442.67
Maksimal utsalgspris for apotek: 600.70
Trinnpris: 353.90
Refusjonspris: 353.90