Legemiddelvisning

Cinacalcet Accord - 60 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Cinacalcet Accord
Virkestoff: Cinacalcethydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 60 mg
Pakning: Blisterpakning 2x14 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: H05BX01
Varenummer: 590947

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.02.2016
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 14-10390
MT-dato: 26.10.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2714.89
Maksimal utsalgspris for apotek: 3497.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -