Legemiddelvisning

Istin - 5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Istin
Virkestoff: Amlodipinbesilat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C08CA01
Varenummer: 547008

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2018
MT-status: Markedsført
Eksportland: Storbritannia
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 18-12106
MT-dato: 12.04.2018
MT avregistrert dato: 01.03.2022

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 67.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 122.50
Trinnpris: 88.80
Refusjonspris: 88.80