Legemiddelvisning

Purevax Rabies -

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Purevax Rabies
Virkestoff: Canarykoppervirus uttrykker rabies virus, levende
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Hetteglass 2x1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI06AD08
Varenummer: 134545

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.08.2012
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
MT-nummer: EU/2/10/117/003
MT-dato: 17.02.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -