Legemiddelvisning

Previcox - 227 mg

Tyggetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Previcox
Virkestoff: Firokoksib
Legemiddelform: Tyggetablett
Styrke: 227 mg
Pakning: Blisterpakning 180 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QM01AH90
Varenummer: 074306

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
MT-nummer: EU/2/04/045/006
MT-dato: 04.01.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -