Legemiddelvisning

Bisoprolol Sandoz - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Bisoprolol Sandoz
Virkestoff: Bisoprololfumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Boks 250 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C07AB07
Varenummer: 316082

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz A/S
MT-nummer: 08-5825
MT-dato: 06.08.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -