Legemiddelvisning

Aldara - 5 %

Krem

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Aldara
Virkestoff: Imikvimod
Legemiddelform: Krem
Styrke: 5 %
Pakning: Dosepose 12x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: D06BB10
Varenummer: 452862

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 23.03.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Viatris Healthcare Limited
MT-nummer: EU/1/98/080/001
MT-dato: 14.11.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 286.71
Maksimal utsalgspris for apotek: 401.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 401.80

Byttbare legemidler

Aldara (2care4 ApS)