Legemiddelvisning

Arcoxia - 90 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Arcoxia
Virkestoff: Etorikoksib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 90 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M01AH05
Varenummer: 011271

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
MT-nummer: 02-1051
MT-dato: 05.07.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 132.24
Maksimal utsalgspris for apotek: 204.90
Trinnpris: 134.90
Refusjonspris: 134.90