Legemiddelvisning

Maxalt Rapitab - 10 mg

Smeltetablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Maxalt Rapitab
Virkestoff: Rizatriptanbenzoat
Legemiddelform: Smeltetablett
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning, endose 18x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC04
Varenummer: 023331

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.03.2010
MT-status: Midlertidig utgått
Eksportland: Italia
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 05-3481
MT-dato: 16.11.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 364.16
Maksimal utsalgspris for apotek: 500.60
Trinnpris: 353.60
Refusjonspris: 353.60