Legemiddelvisning

Alkeran - 2 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Alkeran
Virkestoff: Melfalan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2 mg
Pakning: Boks 25 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01AA03
Varenummer: 125125

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Aspen Pharma Trading Limited
MT-nummer: 0000-05322
MT-dato: 30.10.1968

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 232.51
Maksimal utsalgspris for apotek: 334.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -