Legemiddelvisning

Somavert - 30 mg

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Somavert
Virkestoff: Pegvisomant
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 30 mg
Pakning: 30 sett
Ferdigfylt sprøyte 1 ml
Hetteglass 30 mg
Kanyle 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: H01AX01
Varenummer: 126868

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/02/240/012
MT-dato: 19.12.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 56884.08
Maksimal utsalgspris for apotek: 72919.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -