Legemiddelvisning

Abraxane - 5 mg/ ml

Pulver til infusjonsvæske, dispersjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Abraxane
Virkestoff: Paklitaksel
Legemiddelform: Pulver til infusjonsvæske, dispersjon
Styrke: 5 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x100 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01CD01
Varenummer: 560085

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/07/428/001
MT-dato: 11.01.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2548.06
Maksimal utsalgspris for apotek: 3285.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -