Legemiddelvisning

Eucreas - 50 mg / 850 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Eucreas
Virkestoff: Vildagliptin / Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg / 850 mg
Pakning: Blisterpakning 1x60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BD08
Varenummer: 113394

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/07/425/003
MT-dato: 14.11.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 344.32
Maksimal utsalgspris for apotek: 475.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 475.30