Legemiddelvisning

Promixin - 1 mill IE

Pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Promixin
Virkestoff: Kolistimetatnatrium
Legemiddelform: Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1 mill IE
Pakning: Hetteglass 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J01XB01
Varenummer: 135199

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Zambon SpA
MT-nummer: 11-8417
MT-dato: 09.01.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1093.42
Maksimal utsalgspris for apotek: 1430.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1430.40

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres til bruk på menneske.