Legemiddelvisning

Libtayo - 350 mg

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Libtayo
Virkestoff: Cemiplimab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 350 mg
Pakning: Hetteglass 1x7 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XC33
Varenummer: 570391
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Regeneron Ireland U.C.
MT-nummer: EU/1/19/1376/001
MT-dato: 28.06.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 53132.72
Maksimal utsalgspris for apotek: 68112.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -