Legemiddelvisning

Spravato - 28 mg

Nesespray, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Spravato
Virkestoff: Esketaminhydroklorid
Legemiddelform: Nesespray, oppløsning
Styrke: 28 mg
Pakning: Spraybeholder 3x0.2 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N06AX27
Varenummer: 459285
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/19/1410/003
MT-dato: 18.12.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 6079.32
Maksimal utsalgspris for apotek: 7811.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres etter rekvisisjon fra sykehus