Legemiddelvisning

Truvada - 200 mg / 245 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Truvada
Virkestoff: Emtricitabin / Tenofovirdisoproksilfumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 200 mg / 245 mg
Pakning: Flaske 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AR03
Varenummer: 023063

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Gilead Sciences Ireland UC
MT-nummer: EU/1/04/305/001
MT-dato: 07.03.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4050.39
Maksimal utsalgspris for apotek: 5200.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -