Legemiddelvisning

Etoposide Accord - 20 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Etoposide Accord
Virkestoff: Etoposid
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 20 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01CB01
Varenummer: 104559

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 13-9476
MT-dato: 30.06.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 113.73
Maksimal utsalgspris for apotek: 181.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -