Legemiddelvisning

Skilarence - 120 mg

Enterotablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Skilarence
Virkestoff: Dimetylfumarat
Legemiddelform: Enterotablett
Styrke: 120 mg
Pakning: Blisterpakning 90 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AX07
Varenummer: 454978

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Almirall, S.A.
MT-nummer: EU/1/17/1201/004
MT-dato: 23.06.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1966.38
Maksimal utsalgspris for apotek: 2543.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -