Legemiddelvisning

Nicotinell - 21 mg/24 timer

Depotplaster

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Nicotinell
Virkestoff: Nikotin
Legemiddelform: Depotplaster
Styrke: 21 mg/24 timer
Pakning: Eske 7 stk
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N07BA01
Varenummer: 012799

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline Consumer ApS
MT-nummer: 0000-07689
MT-dato: 20.11.1991

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -