Legemiddelvisning

Chanhold - 360 mg/ dose

Påflekkingsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Chanhold
Virkestoff: Selamektin
Legemiddelform: Påflekkingsvæske, oppløsning
Styrke: 360 mg/ dose
Pakning: Endosepipette 3x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QP54AA05
Varenummer: 141848

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
MT-nummer: EU/2/19/236/015
MT-dato: 17.04.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -