Legemiddelvisning

Zomig - 2.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Zomig
Virkestoff: Zolmitriptan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 6 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC03
Varenummer: 004741

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Midlertidig utgått
Eksportland: Italia
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 2000-02707
MT-dato: 09.02.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 147.56
Maksimal utsalgspris for apotek: 224.40
Trinnpris: 125.80
Refusjonspris: 125.80