Legemiddelvisning

Alpramil Vet - 16 mg / 40 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Alpramil Vet
Virkestoff: Milbemycinoksim / Prazikvantel
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 16 mg / 40 mg
Pakning: Blisterpakning 40 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QP54AB51
Varenummer: 370182

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2024
MT-status: Markedsført
Innehaver: Alfasan Nederland B.V.
MT-nummer: 21-13912
MT-dato: 09.09.2022

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -