Legemiddelvisning

Tulaven - 100 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Tulaven
Virkestoff: Tulatromycin
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 mg/ ml
Pakning: Hetteglass av plast 100 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QJ01FA94
Varenummer: 175956

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ceva Santé Animale
MT-nummer: EU/2/20/251/003
MT-dato: 24.04.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -