Legemiddelvisning

Renagel - 800 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Renagel
Virkestoff: Sevelamerhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 800 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.08.2007
MT-status: Avregistrert
Eksportland: EU
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 04-2962
MT-dato: 22.05.2007
MT avregistrert dato: 15.12.2019