Legemiddelvisning

Riastap - 1 g

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Riastap
Virkestoff: Fibrinogen, humant
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1 g
Pakning: Hetteglass 1 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B02BB01
Varenummer: 422474

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: CSL Behring GmbH
MT-nummer: 10-7506
MT-dato: 22.11.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3639.91
Maksimal utsalgspris for apotek: 4699.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -