Legemiddelvisning

Linezolid Orion - 600 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Linezolid Orion
Virkestoff: Linezolid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 600 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01XX08
Varenummer: 506191

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation - Espoo
MT-nummer: 15-11019
MT-dato: 15.09.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 13081.72
Maksimal utsalgspris for apotek: 16715.40
Trinnpris: 7387.60
Refusjonspris: 7387.60