Legemiddelvisning

Zactran - 150 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zactran
Virkestoff: Gamitromycin
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 150 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 50 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QJ01FA95
Varenummer: 376742

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
MT-nummer: EU/2/08/082/007
MT-dato: 12.04.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -