Legemiddelvisning

Alpha Ject Micro 6

Injeksjonsvæske, emulsjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Alpha Ject Micro 6
Virkestoff: Aeromonas salmonicida subspesie salmonicida, inaktivert / Vibrio salmonicida, inaktivert / Listonella anguillarum serotype O1, inaktivert / Listonella anguillarum serotype O2a, inaktivert / Moritella viscosa, inaktivert / Infeksiøs pankreasnekrosevirus, serovar A2
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, emulsjon
Styrke:
Pakning: Pose 1x250 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI10AL02
Varenummer: 027464

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pharmaq AS, Overhalla
MT-nummer: 11-8504
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -