Legemiddelvisning

Zyrona - 2 mg / 35 mikrog

Tablett, drasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zyrona
Virkestoff: Cyproteronacetat / Etinyløstradiol
Legemiddelform: Tablett, drasjert
Styrke: 2 mg / 35 mikrog
Pakning: Kalenderpakning 3x21 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03HB01
Varenummer: 416519

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orifarm Generics (3)
MT-nummer: 05-3415
MT-dato: 21.10.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 78.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 136.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Begrensning i bruk av cyproteron på grunn av risiko for hjernehinnesvulst

Behandling med høydose cyproteron bør begrenses til tilfeller der annen behandling ikke er en mulighet. I tillegg skal cyproteron i høy- eller lavdose ikke brukes av personer som har eller har hatt hjernehinnesvulst.

Les mer her

Les mer

Byttbare legemidler

Diane (Bayer AB - Solna)