Legemiddelvisning

Quetiapine Teva - 300 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Quetiapine Teva
Virkestoff: Kvetiapinfumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 300 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AH04
Varenummer: 395512

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Teva Sweden AB
MT-nummer: 07-5150
MT-dato: 08.07.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 866.64
Maksimal utsalgspris for apotek: 1141.20
Trinnpris: 840.20
Refusjonspris: 840.20