Legemiddelvisning

Lipitor - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Lipitor
Virkestoff: Atorvastatinkalsiumtrihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA05
Varenummer: 029998

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2016
MT-status: Markedsført
Eksportland: Storbritannia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 14-9988
MT-dato: 26.05.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 58.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 110.20
Trinnpris: 57.40
Refusjonspris: 57.40