Legemiddelvisning

Plavix - 75 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Plavix
Virkestoff: Klopidogrelhydrogensulfat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 75 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 50x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: B01AC04
Varenummer: 020871

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-aventis groupe
MT-nummer: EU/1/98/069/002a
MT-dato: 07.11.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 202.89
Maksimal utsalgspris for apotek: 294.90
Trinnpris: 188.00
Refusjonspris: 188.00