Legemiddelvisning

Zanidip - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Zanidip
Virkestoff: Lerkanidipinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C08CA13
Varenummer: 076930

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2008
MT-status: Har MT
Eksportland: Frankrike
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 07-5509
MT-dato: 31.01.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 610.16
Maksimal utsalgspris for apotek: 814.20
Trinnpris: 158.60
Refusjonspris: 158.60