Legemiddelvisning

Metformin Karo Pharma - 1000 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Metformin Karo Pharma
Virkestoff: Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 1000 mg
Pakning: Boks av plast 180 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BA02
Varenummer: 078987

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Karo Pharma AS
MT-nummer: 03-1961
MT-dato: 25.04.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 104.58
Maksimal utsalgspris for apotek: 169.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 169.60

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på metformin preparater - utvidet adgang til å bruke andre legemidler mot diabetes type 2

Det er mangel på metformin preparater i styrkene 500 mg og 1000 mg. Legemiddelverket gir tillatelse til å skrive ut andre legemidler mot type 2 diabetes dersom pasienten ikke får hentet ut metformin på apotek. Legen bør vurdere behovet for annen behandling. Dersom pasienten skal få annen behandling må den tilpasses den enkelte pasient. Legene oppfordres til å følge Nasjonale retningslinjer for behandling av diabetes type 2. Det gis unntak fra vilkår 233 i blåreseptordningen for en utlevering i mangelperioden. Vær nøye med å informere om mulige bivirkninger, spesielt faren for lavt blodsukker dersom pasienten får et annet virkestoff.

Mangel på merformin preparater

Les mer

Byttbare legemidler

Glucophage (Merck Santé s.a.s.)

Metformin Karo Pharma (Karo Pharma AS)

Metformin Orifarm (Orifarm Generics (3))

Metformin Sandoz (Sandoz - København)

Metformin Vitabalans (Vitabalans Oy)