Legemiddelvisning

Bosentan Accord - 125 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Bosentan Accord
Virkestoff: Bosentanmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 125 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C02KX01
Varenummer: 415941

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 13-9823
MT-dato: 19.01.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 11979.55
Maksimal utsalgspris for apotek: 15310.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -