Legemiddelvisning

Receptal vet - 4.2 mikrog/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Receptal vet
Virkestoff: Buserelinacetat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 4.2 mikrog/ ml
Pakning: Hetteglass 5x10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QH01CA90
Varenummer: 543397

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Intervet International B.V.
MT-nummer: 0000-06737
MT-dato: 18.06.1982

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -