Legemiddelvisning

Metformin Karo Pharma - 1000 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Metformin Karo Pharma
Virkestoff: Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 1000 mg
Pakning: Boks av plast 180 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BA02
Varenummer: 078987

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Karo Pharma AS
MT-nummer: 03-1961
MT-dato: 25.04.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 104.58
Maksimal utsalgspris for apotek: 169.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 169.60

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Metformin

Det er mangel på Metformin 500 mg, 850 mg og 1000 mg. Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut tabletter med metformin 50 mg, 850 mg og 1000 mg i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. Vedtaket er gyldig til 01.12.2019. Informer pasientene om dette.

Mangel på Metformin

Les mer

Byttbare legemidler

Glucophage (Merck Santé s.a.s.)

Metformin Karo Pharma (Karo Pharma AS)

Metformin Orifarm (Orifarm Generics (3))

Metformin Sandoz (Sandoz - København)

Metformin Vitabalans (Vitabalans Oy)