Legemiddelvisning

Porcilis Ery vet -

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Porcilis Ery vet
Virkestoff: Erysipelotrix rhusiopathiae serotype 2, inaktivert
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Hetteglass av plast 50 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI09AB03
Varenummer: 002432

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Intervet International B.V.
MT-nummer: 04-3072
MT-dato: 03.05.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -