Legemiddelvisning

Prevomax - 10 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Prevomax
Virkestoff: Maropitant
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x20 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QA04AD90
Varenummer: 100698

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Le Vet Beheer B.V.
MT-nummer: EU/2/17/211/002
MT-dato: 19.06.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -