Legemiddelvisning

Anoro Ellipta - 55 mikrog / 22 mikrog

Inhalasjonspulver, dosedispensert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Anoro Ellipta
Virkestoff: Umeklidiniumbromid / Vilanteroltrifenatat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver, dosedispensert
Styrke: 55 mikrog / 22 mikrog
Pakning: Inhalator 1x30 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03AL03
Varenummer: 504120
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
MT-nummer: EU/1/14/898/002
MT-dato: 08.05.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 418.40
Maksimal utsalgspris for apotek: 569.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 569.70