Legemiddelvisning

Ucedane - 200 mg

Dispergerbar tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ucedane
Virkestoff: Kargluminsyre
Legemiddelform: Dispergerbar tablett
Styrke: 200 mg
Pakning: Blisterpakning 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A16AA05
Varenummer: 044691

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Eurocept International B.V
MT-nummer: EU/1/17/1202/001
MT-dato: 23.06.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 35200.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 44916.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -