Legemiddelvisning

Kyntheum - 210 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Kyntheum
Virkestoff: Brodalumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 210 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 2x1.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AC12
Varenummer: 588134
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: LEO PHARMA (2)
MT-nummer: EU/1/16/1155/001
MT-dato: 17.07.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 12448.98
Maksimal utsalgspris for apotek: 15986.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -