Legemiddelvisning

Bosentan Aurobindo - 125 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Bosentan Aurobindo
Virkestoff: Bosentanmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 125 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C02KX01
Varenummer: 463845

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Aurobindo Pharma (Malta) Limited - Floriana
MT-nummer: 14-9995
MT-dato: 03.07.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8984.66
Maksimal utsalgspris for apotek: 11491.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -