Legemiddelvisning

Relvar Ellipta - 184 mikrog / 22 mikrog

Inhalasjonspulver, dosedispensert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Relvar Ellipta
Virkestoff: Flutikasonfuroat / Vilanteroltrifenatat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver, dosedispensert
Styrke: 184 mikrog / 22 mikrog
Pakning: Inhalator 1x30 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03AK10
Varenummer: 376387

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
MT-nummer: EU/1/13/886/005
MT-dato: 13.11.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 349.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 481.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 481.60