Legemiddelvisning

Selexid - 400 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Selexid
Virkestoff: Pivmecillinamhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 400 mg
Pakning: Blisterpakning 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01CA08
Varenummer: 054309

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Karo Pharma AB (1)
MT-nummer: 09-6849
MT-dato: 20.02.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 88.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 148.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -