Legemiddelvisning

Orodek - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Orodek
Virkestoff: Deksketoprofentrometamol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.11.2013
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Menarini International O.L. S.A.
MT-nummer: 05-3695
MT-dato: 01.03.2006
MT avregistrert dato: 01.01.2020