Legemiddelvisning

Orodek - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Orodek
Virkestoff: Deksketoprofentrometamol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Blisterpakning 20 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M01AE17
Varenummer: 493621

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Menarini International O.L. S.A.
MT-nummer: 05-3695
MT-dato: 01.03.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 32.87
Maksimal utsalgspris for apotek: 78.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -