Legemiddelvisning

Sifrol - 3.15 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Sifrol
Virkestoff: Pramipeksoldihydrokloridmonohydrat
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 3.15 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N04BC05
Varenummer: 062410

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/1/97/050/027
MT-dato: 08.10.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2867.65
Maksimal utsalgspris for apotek: 3692.50
Trinnpris: 1201.10
Refusjonspris: 1201.10