Legemiddelvisning

Pantoprazol Sandoz - 40 mg

Enterotablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Pantoprazol Sandoz
Virkestoff: Pantoprazolnatriumsesquihydrat
Legemiddelform: Enterotablett
Styrke: 40 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2011
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 06-3971
MT-dato: 05.09.2007
MT avregistrert dato: 01.11.2019